Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2017

Nieznosny
0252 913d
Reposted fromzapiski zapiski viakarmacoma karmacoma
Nieznosny
4939 f499
Reposted fromkarahippie karahippie vianataliana nataliana

November 29 2017

Nieznosny
4230 78aa 500
Reposted fromzie zie viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Nieznosny
9530 f792
Nieznosny
6843 fde4
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viatomesh tomesh
Nieznosny

November 28 2017

Nieznosny
6743 dfaa 500
Reposted fromxanth xanth viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo

November 27 2017

Nieznosny
7844 bd86 500
Reposted from2017 2017 viatomesh tomesh
Nieznosny
7847 17e8 500
Reposted from2017 2017 viatomesh tomesh
Nieznosny
0305 76e6 500
Reposted fromprengelbitte prengelbitte viatomesh tomesh
Nieznosny
2578 f12d
Reposted fromkrzysk krzysk viapartyhardorgtfo partyhardorgtfo
Nieznosny

Kobieta nie musi mieć orgazmu, żeby uznała, że miała zajebisty seks

Czasami chodzi jej o to żeby on doszedł w 30 sekund. Chodzi o to aby nie mógł się powstrzymać.

Nie kotek, nie mamrotek, nie smyranie po szyi (choć miłe), nie ubóstwiam twoją pachwinę, nogi, oraz paznokcie, nie – jesteś taka piękna, nie opowieści. To nie jest czas na takie pierdoły.

Niech pokaże jak bardzo tego chce. Niech szaleje z pożądania. Kobiety lubią jak faceci szaleją z pożądania. Do nich. 

— esencja. p
Reposted fromcakebythepound cakebythepound viaimaybebad imaybebad
Nieznosny
0714 b829
Reposted fromNekoii Nekoii viakarmacoma karmacoma

November 24 2017

Nieznosny
Reposted fromgruetze gruetze viaPoranny Poranny

November 22 2017

Nieznosny
2447 d229 500
Reposted fromagatczi agatczi viaszydera szydera
Nieznosny
7316 72e9
Reposted fromcurlydarcey curlydarcey viatomesh tomesh
9352 6f79
Reposted fromindie indie viaszydera szydera
3820 21e3
Reposted fromamatore amatore viaszydera szydera
8877 b38f 500

prakashkc:

Snusmumriken - practician of the occult.

Nieznosny
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl